Tuesday, March 31, 2009

Ruang Waktu Bersamanya.


Dr Jama'yah merupakan seorang pensyarah di Jabatan bahasa dan Komunikasi.Pengkhususnya adalah dalam bidang penerbitan.Beliau telah mengambil ijazah di Universiti Malajah dan seterusnya menyambung pelajaran diperingkat Master dan Doktor Falsafah di United Kingdom dalam bidang penerbitanuku dan jurnal.

Berpengalaman bekerja selama 10 tahun sebagai penyuntung. Jelasnya kerja ini memberikepuasan kepada dirinya.Pada tahun 1982 beliau bekerja sebagai editor di Penerbit Universiti Putra Malaysia.Seterusnya beliau berpindah ke Jabatan Pusat Pendidikan Pelajar Lanjutan dalambidang yang sama iaitu editor.

Kini beliau menabur bakti sebagai pensyarah di FBMK. Kursua yang dijar ialah Seni Penulisan dan Perekaan dan Penerbitan.

No comments:

Post a Comment